Login Form

 

Up. ime:
Geslo:
 

 OSNOVNI PODATKI O PODJETJU

 Miring d.o.o.  Malečnik 155a  2229 Malečnik
 Telefon: 02 480-10-43   Telefax: 02 480-10-44
 e-mail: info@miring.si


 ID številka za DDV: SI99238659
 Matična Številka: 5609135

 Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Mariboru,    št.vložka: 1/05475/00 z dne 07.05.92, osnovni kapital  družbe: 10.432,00 EUR.

 Zakoniti zastopniki družbe:
 Direktor:   Dušan Ulbin univ.dipl.ing.rač.
                
 Prokurist: Meta Ulbin univ.dipl.ing.rač.
                
© 2005 - 2010 Miring d.o.o.